Check uw bestemmingsplan

Dakkapel plaatsenBij alle zaken die te maken met bouwen en verbouwen komen er bestemmingsplannen te kijken. Dit zijn plannen die de gemeente heeft opgesteld met betrekking tot regelgeving omtrent het bouwen en verbouwen. Bestemmingsplannen schrijven voor wat wel en wat niet mogelijk is op het gebied van veiligheid, omgeving, gezondheid en omwonenden. Ieder gebouw, dus ook uw woning, moet aan het bestemmingsplan voldoen. Ook wanneer u geen vergunning nodig heeft voor uw verbouwing, dan dient u het bestemmingsplan te raadplegen en als leidend te beschouwen. Echter, de regelgeving omtrent rondom bestemmingsplannen is aan het verouderen en daar kunt u van profiteren.

Stappenplan bestemmingsplan

De gemeente bepaalt aan de hand van het bestemmingsplan wat er met de ruimte van uw woning moet gebeuren. Wilt u aan een verbouwing beginnen, dan bepaalt het bestemmingsplan van de gemeente of dit toegestaan is en hoe. Daarom vraagt u bij een aanstaande verbouwing eerst het bestemmingsplan op bij de gemeente en controleert u of de verbouwing past in het plan. Vervolgens controleert u andere zaken die de gemeente voorschrijft voor verbouwingen, zoals bouwverordeningen en welstandseisen. Ook wordt er van u verwacht in overleg te gaan met buren en andere omwonenden omtrent uw verbouwplannen. Zij kunnen hier immers bezwaar tegen maken.

Verouderde regelgeving

Om een prikkel te veroorzaken bij gemeenten om verouderde bestemmingsplannen nieuw leven in te blazen, heeft de overheid in 2008 gesteld dat bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar niet langer onder de vaste regelgeving vallen. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) bepaalt namelijk dat bij wijzigingen van bestemmingsplannen burgers leges moeten betalen aan de gemeente. Deze leges kunnen bij verbouwingen soms wel oplopen tot duizenden euro’s, afhankelijk van de grootte van de verbouwing en de mate van afwijking van het originele bestemmingsplan. Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaren vallen niet langer onder deze wetgeving, zo stelt de regering.

Profiteren en besparen

U kunt flink profiteren van de regelgeving die de overheid gesteld heeft en waar de gemeentes zich aan dienen te houden. Als het bestemmingsplan van uw woningen ouder is dan 10 jaar en daarmee niet is vernieuwd in die jaren, dan kunt u zonder extra kosten een wijziging toebrengen aan het bestemmingsplan. Dit kan u vele euro’s aan leges besparen.

Rechterlijke steun

Wanneer de gemeente niet met de door u voorgestelde wijziging akkoord gaat zonder betaling van leges, dan staat de rechter in veel gevallen achter u om het beleid van de overheid te bekrachtigen. De meeste gemeentes rekenen er namelijk op dat haar burgers niet op de hoogte zijn van de actuele regelgeving. Verdiept u zich daarom altijd in het bestemmingsplan van uw woning voor een verbouwing en profiteer waar mogelijk. Per 2019 verdwijnt de voordelige regelgeving namelijk, als gevolg van de nieuwe Omgevingswet.

In de praktijk

Hoe gaat dit nu in zijn praktijk? Stel u wilt een dakkapel plaatsen. Ga dan zelf na bij uw gemeente of hier iets over in het bestemmingsplan staat. Komt u er niet uit? Raadpleeg dan uw dakkapel specialist uit uw omgeving via Jarino.nl. Zij weten precies per gemeente wat de wet- en regelgeving is. Zo komt u nooit voor een verrassing te staan.